Sushi Bar Entrees

Sushi Lunch*

$22.50

Chirashi*

$24.00